Hospodaření

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla je nejen významnou historickou institucí, ale od svého založení v roce 1070 také nepřetržitě fungující právnickou osobou. V dnešních správně organizačních podmínkách je samostatnou církevní sborovou právnickou osobou, jejímž formálním zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Kapitula je vlastníkem objektů a pozemků v areálu pražského Vyšehradu a dále také řady objektů, pozemků a lesů v lokalitách Podřipska, Litoměřicka a jižních či severních okrajů Prahy. Některé nemovitosti buď sama obhospodařuje, nebo je pronajímá, resp. propachtovává.

V současné době kapitula z výnosů této hospodářské činnosti usliuje o nápravu obrovských škod, způsobených nehospodárným zacházením za posledních více než 60 let, kdy majetky patřící původně kapitule využíval stát. Dále přispívá na provoz Arcidiecéze pražské, především na opravy památek, a v neposlední řadě vyhledává a finančně podporuje některé charitativní a vzdělávací programy (hospice, podpora studentů teologie, časopis MKR Communio...).


Výsadba nového stromořadí v Drastech a Větrušicích

Vyšehradská kapitula s podporou Státního fondu životního prostředí ČR realizovala výsadbu nových stromořadí v Drastech a Větrušicích (okr. Praha-východ).

Více

Opravy objektů na Vyšehradě - bývalé kanovnické rezidence

Na opravy historických objektů na Vyšehradě kapitule přispívá Hlavní město Praha.

Více

Opravy objektů na Vyšehradě - Nové proboštství

 22.08.2022 | Na opravy historických objektů na Vyšehradě kapitule přispívá Hlavní město Praha.

Více

Ovocný sad Větrušice

 07.12.2021 | Vyšehradská kapitula v roce 2021 vstoupila do dlouhodobé spolupráce se společností Bromil s.r.o., cílem tohoto partnerství je obnova, modernizace a rozšíření ovocného sadu ve Větrušicích (okr. Praha-východ).

Více