Novinky

Slavíme 950 let od založení Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

 29.05.2020 | Oslavy začaly již připomínkou výročí úmrtí krále Vratislava 14. ledna 2020. Protože přesný rok založení je poněkud mlhavý a jaro letošního roku poznamenala pandemie koronaviru, rozhodla se kapitula slavit toto výročí od ledna 2020 do června 2021.

Více

Nové webové stránky

 16.05.2020 | K výročí 950 let vyšehradské kapituly spouštíme nové webové stránky!

Více

Zakládací listina vyšehradské kapituly

 24.04.2020 | První písemnou zprávu o vyšehradské kapitule čteme v Kosmově kronice...

Více

Založení kapituly

 03.03.2020 | Kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě založil kolem  roku 1070 kníže Vratislav II. (vládl 28. 1. 1061 až 14. 1. 1092), od roku 1085 první český král a titulární král polský, jeden z nejvýznamnějších panovníků českého středověku.

Více

Vyšehradská kapitula slaví 950 let od svého založení

 01.01.2020 | V roce 2020 uplyne 950 let od založení Královské kolegiátní kapituly. Připravujeme některé zajímavosti.

Více