Sociální byty v Kosoři

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě usiluje pozvednout hospodářský dvůr v Kosoři do podoby, která bude široce prospěšná a bude přinášet užitek. Proto se kapitula rozhodla část tohoto dvora proměnit v mikrolokalitu vhodnou k bydlení. Vybrala severní část dvora obrácenou k obci. První část byla již v minulosti realizována a šlo o opravu kaple sv. Anny. Druhá část zahrnovala opravu objektu určeného původně pro správu hospodářského dvora, kde nyní vzniklo šest bytů.

Třetí etapou je vybudování sociálního bydlení, které je zacíleno na rodiny v bytové nouzi. Tato etapa se realizuje v roce 2021.

Proto kapitula podala projekt:

"Sociální bydlení v Kosoři"

z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Cílem je vytvoření sociálního bydlení pro 22 osob v nepříznivé sociální situaci respektive vznik sociálního bydlení v oblasti, kde je nyní nedostatečná kapacita sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. Tyto byty jsou umístěny v lokalitě s poměrně dobrou s dopravní obslužností a také dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu.


Vyšehradská kapitula nabízí nájem sociálních bytů

 15.11.2022 | Aktualizováno. Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě nabízí bydlení pro osoby v bytové nouzi ve svém novém bytovém domě v obci Kosoř (okres Praha-západ). Kapitula svým projektem cílí zejména na rodiny s dětmi.

Více

Průběh stavby

 01.10.2021 |

Více

Sociální bydlení v Kosoři

 08.06.2020 | Vyšehradské kapitule v rámci obnovy jejího areálu v Kosoři byla přiznána dotace z EU, programu IROP. Prostředky budou použity na projekt "Sociální bydlení v Kosoři", probíhá administrativní příprava, realizace stavby by měla začít koncem roku 2020.

Více