Současní členové kapituly

Sídelní kanovníci

Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., probošt kapituly (od 1. 7. 2009, probošt od 28. 1. 2015)

Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan a administrátor farnosti (od 1. 6. 2016, děkan od 27. 6. 2016)

doc. David Vopřada, Dr., kanovník penitenciář (od 1. 6. 2015)

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (od 1. 10. 2018)

Mgr. Jan Kotas S.L.L. (od 1. 7. 2011)

 

Nesídelní – čestní kanovníci

ThLic. Prokop Brož, Th.D. (od 14. 5. 2007 sídelní kanovník; od 1. 10. 2018 čestný kanovník)

ThMgr. Jerzy Gapski (od 1. 7. 2011)

Mons. Karel Havelka (od 1991, instalován v Žitenicích)

Mons. ThLic. Artur Matuszek, Th.D. (od 1. 7. 2011)

 

Emeritní kanovníci

P. Antonín Doležal, emeritní probošt a farář vyšehradský (od 1981, v letech 19922011 probošt kapituly)

Prof. ThDr. Jiří Huber, emeritní kapitulní děkan (od  1. 5. 1987, v letech 1997–2010 děkan kapituly)

MUDr. Jiří Slabý (od 8. 1. 1996)