Kapitula je společenství...

Kapitula je starobylý církevní útvar. Je to společenství kněží, zpravidla jmenovaných biskupem, kteří se společně modlí. Kolegiátní kapitula je společenstvím kolem určitého kostela.

Kapitula vedle společenství kněží, kteří se scházejí ke slavení liturgie a k modlitbě, současně označuje samostatnou církevně právní osobu, která vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost. Tak vytváří podmínky pro rozvoj a ochranu kulturního a duchovního dědictví, které společenství církve po staletí nese.

Vyšehradská kapitula byla založena prvním českým králem Vratislavem okolo roku 1070 jako sbor nejbližších spolupracovníků panovníka. Od té doby existuje bez přerušení dodnes.

Historický znak kapituly

Novinky více...

prof. Jiří Huber oslavil 90 let života

 11.09.2022 | V neděli 11. září se dožil devadesáti let otec prof. JIří Huber.

Více

Slavnost svatých Petra a Pavla

 29.06.2022 | Ve středu 29. 6. 2022 proběhla slavnostní liturgie k oslavě svatých Petra a Pavla a zároveň pouť do vyšehradské baziliky.

Více

Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla 29. června 2022

 22.06.2022 | Pozvání na poutní mši svatou, slavenou k připomenutí sv. apoštolů Petra a Pavla, patronů baziliky, ve středu 29. června od 18 hodin.

Otevřít PDF

Zádušní mše svatá za Antona Otteho - fotografie

 08.01.2022 | 8. ledna 2022 proběhla zádušní mše svatá, přinášíme několik fotografií.

Více