Kapitula je společenství...

Kapitula je starobylý církevní útvar. Je to společenství kněží, zpravidla jmenovaných biskupem, kteří se společně modlí. Kolegiátní kapitula je společenstvím kolem určitého kostela.

Kapitula vedle společenství kněží, kteří se scházejí ke slavení liturgie a k modlitbě, současně označuje samostatnou církevně právní osobu, která vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost. Tak vytváří podmínky pro rozvoj a ochranu kulturního a duchovního dědictví, které společenství církve po staletí nese.

Vyšehradská kapitula byla založena prvním českým králem Vratislavem okolo roku 1070 jako sbor nejbližších spolupracovníků panovníka. Od té doby existuje bez přerušení dodnes.

Historický znak kapituly

Novinky více...

Pouť ke sv. Anně v Kosoři

 01.07.2024 | Zveme Vás na poutní mši svatou do nedaleké Kosoře v neděli 28. července od 16.30 h. Mši svatou bude celebrovat děkan kapituly P. Michal Němeček.

Otevřít PDF

PIETA ZA OBĚTI KOMUNISMU A NACISMU

 30.06.2024 | Ve středu 26. června 2024 se v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konalo pietní shromáždění za Miladu Horákovou pořádané Klubem Milady Horákové. Následovalo kladení věnců a kytic k symbolickému hrobu Milady Horákové a k Památníku kněží, řeholníků a řeholnic, obětí obou totalit. Pietní shromáždění ukončil děkan vyšehradské kapituly P. Michal Němeček modlitbou.

Více

Ohlédnutí za slavností sv. apoštolů Petra a Pavla

 30.06.2024 | V předvečer svátku sv. apoštolů Petra a Pavla se konala poutní slavnost. Mši svatou celebroval probošt kapituly P. Jan Kotas společně s vyšehradskou kapitulou. Průvod doplnili členové spolku Vltavan a cechu kominíků. Hudební doprovod zajistil Pražský katedrální sbor. Zazněla Missa C-dur - Korunovační od Wolfganga Amadea Mozarta. Na závěr mše svaté probošt poděkoval emeritnímu proboštovi Mons. Aleši Opatrnému za 50 let kněžské služby. Po skončení slavnosti bylo připraveno občerstvení na zahradě Nového děkanství.

Více

Benefiční koncert 19.6.2024 od 16:00 - AKTUALIZOVÁNO

 17.06.2024 | 19. 6. 2024 proběhne hudební den na Vyšehradě. Zveme na koncert do baziliky sv. Petra a Pavla v 16:00. Vystoupí Jana Cecile Mimrová (varhany) a Ludmila Pavlová (housle). Program završí koncert symfonického orchestru FOK pod širým nebem.

Více