Kapitula je společenství...

Kapitula je starobylý církevní útvar. Je to společenství kněží, zpravidla jmenovaných biskupem, kteří se společně modlí. Kolegiátní kapitula je společenstvím kolem určitého kostela.

Kapitula vedle společenství kněží, kteří se scházejí ke slavení liturgie a k modlitbě, současně označuje samostatnou církevně právní osobu, která vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost. Tak vytváří podmínky pro rozvoj a ochranu kulturního a duchovního dědictví, které společenství církve po staletí nese.

Vyšehradská kapitula byla založena prvním českým králem Vratislavem okolo roku 1070 jako sbor nejbližších spolupracovníků panovníka. Od té doby existuje bez přerušení dodnes.

Historický znak kapituly

Novinky více...

Baziliku navštívil primátor Prahy Bohuslav Svoboda

 16.08.2023 | doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hlavního města Prahy navštívil 16. srpna 2023 baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Více

Zemřel čestný kanovník MUDr. Jiří Slabý

 12.08.2023 | V sobotu 12. srpna 2023 zemřel člen Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě emeritní čestný kanovník MUDr. Jiří Slabý.

Více

Umělecká instalace u rotundy sv. Martina

 27.07.2023 | U rotundy sv. Martina vzniklo umělecké dílo Johannese Pfeiffera „Na počátku bylo světlo“.

Více

Pieta k připomenutí dr. Milady Horákové a umučených kněží

 27.06.2023 | Každý rok si připomínáme justiční vraždu významné české političky dr. Milady Horákové a připojujeme také vzpomínku na kněze a řeholníky umučené během obou totalit 20. století. Letos se piety účastnila neteř M. Horákové, paní Milena Bartosiewicz.

Více