Kapitula je společenství...

Kapitula je starobylý církevní útvar. Je to společenství kněží, zpravidla jmenovaných biskupem, kteří se společně modlí. Kolegiátní kapitula je společenstvím kolem určitého kostela.

Kapitula vedle společenství kněží, kteří se scházejí ke slavení liturgie a k modlitbě, současně označuje samostatnou církevně právní osobu, která vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost. Tak vytváří podmínky pro rozvoj a ochranu kulturního a duchovního dědictví, které společenství církve po staletí nese.

Vyšehradská kapitula byla založena prvním českým králem Vratislavem okolo roku 1070 jako sbor nejbližších spolupracovníků panovníka. Od té doby existuje bez přerušení dodnes.

Historický znak kapituly

Novinky více...

Mons. Aleš Opatrný rezignoval na post probošta vyšehradské kapituly

 02.02.2024 | Arcibiskup pražský přijal rezignaci dosavadního probošta kapituly.

Více

Stání smutek na Vyšehradě

 22.12.2023 | V den státního smutku zazní v poledne zvony vyšehradské baziliky.

Více

Leták Oprava krovu a střešního pláště baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

 04.12.2023 | Vyšehradská kapitula vyhlašuje veřejnou sbírku za účelem získání peněžitých příspěvků na opravu krovu a střešního pláště hlavní lodi a jižní boční lodi baziliky. Leták ke stažení!

Otevřít PDF

Pohřeb probošta Antonína Doležala

 20.11.2023 | Pohřeb emeritního probošta Antonína Doležala proběhne v pondělí 27. listopadu v 11 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla.

Více