Kapitula je společenství...

Kapitula je starobylý církevní útvar. Je to společenství kněží, zpravidla jmenovaných biskupem, kteří se společně modlí. Kolegiátní kapitula je společenstvím kolem určitého kostela.

Kapitula vedle společenství kněží, kteří se scházejí ke slavení liturgie a k modlitbě, současně označuje samostatnou církevně právní osobu, která vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost. Tak vytváří podmínky pro rozvoj a ochranu kulturního a duchovního dědictví, které společenství církve po staletí nese.

Vyšehradská kapitula byla založena prvním českým králem Vratislavem okolo roku 1070 jako sbor nejbližších spolupracovníků panovníka. Od té doby existuje bez přerušení dodnes.

Historický znak kapituly

Novinky více...

Veřejná sbírka "Oprava krovu a střešního pláště baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě"

 04.12.2023 | Vyšehradská kapitula vyhlašuje veřejnou sbírku za účelem získání peněžitých příspěvků na opravu krovu a střešního pláště hlavní lodi a jižní boční lodi baziliky. Přispívat můžete na transparentní účet kapituly 00000-6631277329/0800

Otevřít PDF

Pohřeb probošta Antonína Doležala

 20.11.2023 | Pohřeb emeritního probošta Antonína Doležala proběhne v pondělí 27. listopadu v 11 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla.

Více

Zemřel emeritní probošt R. D. Antonín Doležal

 19.11.2023 | 19. listopadu 2023 zemřel osmdesátý první probošt vyšehradské kapituly.

Více

Baziliku navštívil primátor Prahy Bohuslav Svoboda

 16.08.2023 | doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hlavního města Prahy navštívil 16. srpna 2023 baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Více