Sociální byty v Kosoři - projekt po roce fungování

Projekt sociálního bydlení vstoupil dne 17.3.2023 do fáze udržitelnost. Po roce fungování můžeme konstatovat, že všech 6 bytů je obsazeno, 2 nájemci již ukončili bydlení, místo nich byly uvolněné byty obsazeny novými nájemci. Ubytováním v sociálních bytech prošlo 31 osob, k 16.3.2024 ubytování využívalo 24 osob, průměrná obsazenost domu v prvním roce provozu sociálních bytů je 22,3 osob. Všechny osoby prošly řádným náborem tak, aby byly splněny podmínky projektu. Ubytovaným osobám je k dispozici sociální pracovník na základě spolupráce s Arcidiecézní charitou Praha.