Sociální bydlení v Kosoři

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V KOSOŘI je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009347

Cílem projektu vybudování dostatečné kapacity sociálního bydlení v Kosoři pro osoby v bytové nouzi. K tomuto účelu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu na parcelách č. st. 5, st. 66 a 36 k. ú. Kosoř na sociální bydlení se šesti bytovými jednotkami určených k bydlení pro osoby v bytové nouzi.

Plakát zde.