Výsadba nového stromořadí v Drastech a Větrušicích

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve spolupráci s dodavatelem, Natura Verde s.r.o., realizovala výsadbu nových stromořadí na svých pozemcích v katastrálních územích Drasty a Větrušice u Klecan. Na lokalitě Drasty je výsadba součástí revitalizace osady převzaté při restituci ve značně zanedbaném stavu, nové stromořadí dotváří zdejší biocentrum u Drasteckých rybníků. Na lokalitě Větrušice nová výsadba nahradí staré stromořadí dožívajících hrušní a bude vytvářet krajinný předěl podél obecní cesty uprostřed kapitulních ovocných sadů. Na obou lokalitách byly k výsadbě použity autochtonní listnaté dřeviny (duby, lípy, javory, jeřáby).

Projekt je realizován za podpory Státního fondu životního prostředí (Výzva 4/2021 Národního programu Životní prostředí), aktuálně ve fázi po rozhodnutí o přidělení dotace a před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

logosfzp.jpg

gallery