Restituovaný majetek

Královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě se po roce 1989 pokusila obnovit stav svého majetku před rozkradením komunistickým režimem. Nejprve se podařilo získat nemovitosti v lokalitě Praha – Vyšehrad, následně v 90. letech 20. století přibyly nemovitosti v lokalitě Kosoř. V polovině první dekády 21. století se pak podařilo převést zámek Žitenice na kapitulu jako původního majitele. Po roce 2015 se začaly vracet nemovitosti spojené s restitucemi podle Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Konkrétně se jednalo o pole (z větší části propachtovaná) a lesy nacházející se v několika lokalitách a pro hospodaření nevhodné či jen s malým užitkem. Lesy byly následně jako celek propachtovány odboru Lesní správy Arcibiskupství pražského. Jako poslední byly v rámci restituce kapitule navráceny objekty. Některé obývali nájemníci či uživatelé, jiné se nacházely v tak špatném stavu, že je nebylo možné pronajmout. Kapitula se pokusila pronajmout to, co bylo v jejích možnostech, a postupně začala podnikat další kroky. První velký posun dopředu představovala oprava obytného objektu v Kosoři, kde vzniklo šest bytových jednotek.

Fotografie restituovaného majetku:

gallery