Ovocný sad Větrušice

Ovocný sad převzala kapitula v restituci v roce 2016, do té doby na něm hospodařilo Zemědělské družstvo Klecany, které pozemky - již značně extenzivně - využívalo až do roku 2021. Ovocné stromoví již mělo svůj produkční věk za sebou a bylo nezbytné přikročit ke strategickému rozhodnutí, jak dále naložit s pozemky v nevyhovujícím stavu. Prostřednictvím výběrového řízení se podařilo z více zájemců z řad významných producentů ovoce vybrat společnost Bromil s.r.o. manželů Brožkových, která disponuje vybudovanými odběratelskými vztahy, vlastní skladovací kapacitou a také vlastní zpracovatelskou kapacitou (výroba moštů, sirupů, pálenek, medu apod.), která je důležitá pro optimalizaci využití sklizně. Byla uzavřena pachtovní smlouva na 25 let (odpovídající produkčnímu cyklu ovocných dřevin). Od léta do podzimu 2021 nový hospodář již provedl rozsáhlé kroky směřující k novému využití pozemků - vyklučil staré stromoví, dřevní hmotu recykloval, připravil půdu a provedl výsadbu mladých stromků. Z původních cca 70 ha byl sad rošířen na cca 90 ha. Aktuálně probíhá oplocování sadu (zejména kvůli ochraně před škodami zvěří) a příprava závlahového systému, který by měl zásobovat sad vodou z řeky Vltavy a zabezpečit plodnost sadu ve klimaticky rozkolísaných podmínkách. Počítá se s produkcí zejména višní a dále jabloní, hrušní, švestek, meruněk - pachtýř uvažuje i o levanduli a rakytníku. Ovocnářská činnost má být doprovázena včelařstvím. K rozsáhlé investici jsou využívány dostupné dotační tituly z úrovně národní i EU. Projekt si klade za cíl kromě obnovy produkční funkce sadu také zvelebení krajiny a případně vytvoření pracovních míst. Pro Vyšehradskou kapitulu se jedná i o cennou diverzifikaci využití nemovitého majetku.


Odkaz na internetové stránky pachtýře: www.bromil.cz