Opravy objektů na Vyšehradě - bývalé kanovnické rezidence

V roce 2023 kapitula pokračuje ve výměně dosloužilých oken za nová dřevěná okna na historických objektech v rámci areálu NKP Vyšehrad -  na výměne oken na dvojdomě bývalých kanovnických rezidencích č.p. 81 a č.p. 82, K Rotundě 6 a 8. Budova je nemovitou národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 11740/1-1273.

Celková cena opravy vychází na 5,1 mil. Kč, z toho 2,4 mil. Kč na objekt K Rotundě 6 a 2,7 mil. Kč na objekt K Rotundě 8.

Hlavní město Praha poskytlo dotaci na opravu č.p. 81 na základě veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001225/2021 ve výši 1 mil. Kč. 4,1 mil. Kč kapitula hradí z vlastních zdrojů.

Výměnu oken provádí na základě Smlouvy o dílo firma KOZEL FENESTRA s.r.o. 

Závazné stanovisko ve věci udržovacích prací nemovitosti č.p. 81 a 82, parc.č. 102 a 105, K Rotundě 6 a 8, Praha 2, spočívající v úpravách a výměně oken vydal MHMP, Odbor památkové péče, Oddělení státní správy památkové péče dne 27. 7. 2022 pod č.j. MHMP 1376241/2022, Sp.zn. S-MHMP 1026113/2022.

Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby vydal souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru výměna oken dvojdomu č.p. 81 a č.p. 82, Praha 2, Vyšehrad, K Rotundě 6 a 8 dne 7. 3. 2023 pod č.j. MCP2/090197/2023/Ov-Os/Dan, Sp.zn. OV/017829/2023/Da.

gallery