10 let od smrti Mons. Vladimíra Vyhlídky

 23.04.2021 | Ve výroční den smrti Mons. Vyhlídky bude slavena mše svatá za jeho spásu v 18 hod. v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Kanovníci vyšehradské kapituly vzpomenuli dnes při ranní modlitbě na zesnulého Mons. Vyhlídku. Zvláště probošt kapituly Mons. Aleš Opatrný na něj vzpomíná, protože je pojilo desítky let trvající přátelství. Mons. Vyhlídka působil jako sekretář kardinála Tomáška a ponejvíce se zapsal do paměti lidí jako farář v Táboře. Na podzim 1998 se stal sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě. K jeho životu více viz zde.

Vzpomíná na něj také Česká křesťanská akademie v Táboře ve své videovzpomínce zde: https://www.youtube.com/watch?v=F4QEYRctSPI