Vzpomínka na Mons. Vladimíra Vyhlídku

 24.04.2011 |

Narodil se 20. listopadu 1925 v Chýnově. Po ukončení základní školní docházky v Chýnově vystudoval reálné gymnázium v Táboře.

V roce 1947 nastoupil základní vojenskou službu. V únoru 1948 vyloučen pro své náboženské přesvědčení ze školy důstojníků v záloze a převelen k PTP oddílům.
Od roku 1950 vystřídal různá zaměstnání v mrazírenském průmyslu, v ČKD Sokolovo … Protože mu u nás nebylo umožněno studovat teologii, emigroval v roce 1964 do Itálie, kde vystudoval teologii na české koleji v Římě a stal se knězem.
Protože chtěl působit jako kněz v Čechách, vrátil se do vlasti v roce 1970. Jeho první cesta vedla do Chýnova – právě na pouť. K výkonu funkce duchovního mu však nebyl vydán státní souhlas a proto pracoval do roku 1973 jako pomocný zdravotník v Praze. Od listopadu 1973, kdy dostal státní souhlas, působil v duchovní správě v pohraničí.
V roce 1988 se stal sekretářem pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška, zůstal jím až do jeho smrti v roce 1992. Za svoji činnost po boku kardinála Tomáška dostal titul Monsignore.
Od roku 1992 do roku 1998 působil jako děkan v Táboře. Na podzim 1998 se stal sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě. Přestěhoval se z Tábora do Prahy na Vyšehrad, kde žil 13 let a kde také po těžké nemoci dne 23.4.2011 zemřel.
Vedle svých povinností, které vyplývaly z jeho církevní hodnosti, byl literárně činný jako překladatel.
Když mu to zdraví dovolilo, vracel se do Chýnova, zvláště ke hrobu rodičů. V posledních letech přijížděl na pozvání farnosti na poutní mši jako kazatel.
V prosinci roku 2010 zastupitelstvo města Chýnova schválilo pro Mons. Vyhlídkučestné občanství , které mu bylo slavnostně předáno zástupci města a farnosti v jeho rezidenci na Vyšehradě dne 19. 4. 2011.

Mons. Vladimír Vyhlídka zemřel na Bílou sobotu dne 23.4.2011 ve své rezidenci na Vyšehradě.

gallery