Životní jubileum emer. děkana Vyšehradské kapituly prof. P. ThDr. Jiřího Hubera.

 11.09.2012 |

Dne 11. září se dožívá v plné svěžesti životního jubilea 80 let P.ThDr. Jiří Huber, emeritní vysokoškolský profesor a děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. V kapitule se stal nejprve sídelním kanovníkem od r.1987, v roce 1997 byl zvolen děkanem (po prof. Gustavu Čejkovi ). Tento úřad vykonával po 13 let až do roku 2010, kdy odešel do důchodu. Za jeho působení dosáhla Vyšehradská kapitula značného rozkvětu a významu ve spolupráci s proboštem P. Antonínem Doležalem, s ředitelem kapitulní kanceláře JUDr. Janem Kotousem , s ostatními sídelními i nesídelními kanovníky a s dalšími obětavými zaměstnanci. I po odchodu do důchodu se jubilant podílí na duchovní činnosti současné kapituly. V neposlední řadě otec Jiří vděčí za svou vynikající duševní, fyzickou a zdravotní kondici také svému stálému životnímu zájmu o vše nové.

V neděli, 9. září v 9 hodin bude v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě sloužena mše svatá za přítomnosti jubilanta, ve které poděkuje Pánu Bohu za vzácný dar života u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.