Zemřel probošt Mons. Anton Otte

 29.12.2021 | Ve středu 29. 12. 2021 nad ránem zemřel emeritní probošt vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte.

Mons. Anton Otte se narodil 15. srpna 1939 ve Vidnavě, v Jeseníkách, v německé rodině. Po druhé světové válce zůstala rodina v Československu, ale v roce 1946 byl otec lidovým soudem odsouzen k trestu smrti. Anton Otte vyrůstal s maminkou a přes mnohé perzekuce a útlaky maturoval v roce 1957 v Jeseníku. Následně pracoval v Krnově v textilní továrně, protože mu nebylo umožněno studium na vysoké škole.

V roce 1960 se mu podařilo i s maminkou a sourozenci odejít do Spolkové republiky Německo. Zde začal studovat teologii a 29. června 1967 byl vysvěcen na kněze v Bamberku. V letech 1967–1974 působil jako kněz v Ebermannstadtu a Heiligenstadtu, následně až do roku 1980 jako učitel náboženství a v letech 1980–1998 jako vězeňský kaplan v Bayreuthu a Norimberku.

Po Sametové revoluci mohl opět přijíždět do České republiky, kde od roku 1991 zastupoval Ackermann Gemeinde v ČR a zároveň se stal jednou z hlavních tváří česko-německého vzájemného porozumění. V letech 1993–1996 byl pověřen pastorací obyvatel německé národnosti. V roce 2001 byl jmenován nesídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a v roce 2005 se stal jejím sídelním kanovníkem, v letech 2010–2011 byl děkan kapituly a 2011–2014 proboštem. Ve stejné době byl také rektorem in materialibus kostela sv. Anny na Kosoři.

V roce 1996 byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka. V roce 1997 obdržel od německého prezidenta Spolkový kříž za zásluhy (Bundesverdienstkreuz am Bande 1997). Dne 31. ledna 2001 ho Jan Pavel II. jmenoval papežským kaplanem. V roce 2013 obdržel Bavorský řád za zásluhy a 15. května 2015 obdržel čestné občanství města Vidnava za celoživotní přínos v rozvíjení česko-německých vztahů.

V roce 2018 vyšla kniha rozhovorů „Vzdálená Evropa?“ o životním příběhu Antona Otteho, kterou připravil Josef Beránek v nakladatelství Vyšehrad.

Pater Otte zemřel v Německu, kde trávil většinu času v posledních dvou letech.
Datum a místo pohřbu se nyní domlouvají.

Poslední fotografie na vyšehradské kapitule z 18. 10. 2021

Poslední fotografie na vyšehradské kapitule z 18. 10. 2021.

Doporučujeme též vzpomínku na www.pastorace.cz.