Zemřel emeritní probošt R. D. Antonín Doležal

 19.11.2023 | 19. listopadu 2023 zemřel osmdesátý první probošt vyšehradské kapituly.

Dne 19. listopadu 2023 zemřel ve Staré Boleslavi osmdesátý první probošt Královské kolegiátní kapituly sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě.

R. D. Antonín Doležal se narodil 18. 6. 1936 v Praze. Vyučil se nástrojařem a až do nástupu základní vojenské služby v roce 1957 pracoval v dělnických profesích. Po návratu z výkonu základní vojenské služby byl přijat v roce 1959 ke studiu na CMBF v Litoměřicích a dne 27. června 1964 přijal kněžské svěcení.

Po vysvěcení působil v Křivoklátu, Zbečně, na Zbraslavi. V roce 1979 se stal vikářem II. městského vikariátu v Praze a posléze v roce 1981 administrátorem farního úřadu na Vyšehradě. V tom samém roce ho jmenoval tehdejší arcibiskup kardinál Tomášek sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Od roku 1982 do roku 1986 působil jako rektor kněžského semináře v Litoměřicích. Nese velkou zásluhu na rekonstrukci baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, která probíhala od roku 1979 až do roku 1992. V roce 1992 byl zvolen proboštem vyšehradské kapituly. Jako farář a probošt kapituly na Vyšehradě sloužil až do roku 2011.

P. Antonín zemřel ve Staré Boleslavi 19. 11. 2023 zaopatřen svátostmi.

Requiescat in pace

 

fotografie : Karel Lojka

gallery