Zemřel Bořivoj Nechvátal, archeolog Vyšehradu

 07.03.2024 | V úterý 5. března 2024 zemřel přední český archeolog PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc., který spojil svůj život s průzkumem Vyšehradu. Zádušní mše svatá bude slavena 22. 3. v 18 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla.

Pohřeb se uskuteční v pátek 15. března 2024 ve Strašnickém krematoriu. 

Zveme na zádušní mši svatou, kterou budeme slavit 22. března 2024 od 18 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 

Doktor Bořivoj Nechvátal odešel na věčnost ve věku 89 let. Tento významný archeolog a historik, vedoucí pracovník Archeologického ústavu AV ČR, nositel medaile hlavního města Prahy, Croix de l'Orde pro Merito Melitensi řádu Maltézských rytířů, byl archeologem a autorem mnoha publikací o historii a výzkumu Vyšehradu. Stál při objevení vykopávek románských a gotických základů vyšehradské baziliky, významně se podílel na průzkumu interiéru současné baziliky či rotundy sv. Martina, ale i řady dalších lokalit. Jeho činnost sahá až do nedávna, kdy byl účasten vykopávek a objevu trikonchy pod dnešní bazilikou sv. Vavřince.