Zádušní mše svatá za Antona Otteho - fotografie

 08.01.2022 | 8. ledna 2022 proběhla zádušní mše svatá, přinášíme několik fotografií.

Bývalý probošt Mons. Antonín Otte zemřel 29. prosince 2021. Poslední rozloučení proběhlo v německém Bamberku 7. ledna 2022 za přítomnosti kardinála Dominika Duky, bamberského arcibiskupa Ludwiga Schicka a dalších vzácných hostů

O den později 8. ledna 2022 proběhla zádušní mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě za přítomnosti vzácných hostů, např. senátora Pavla Fischera, poslance Hayato Okamury, velvyslance Spolkové republiky Německo Andrease Künne, biskupa Václava Malého, kněží z celé ČR  a řady dalších hostů. Hlavním celebrantem byl Mons. Aleš Opatrný, probošt vyšehradské kapituly.

Fotografie přejímáme s laskavým svolením z projektu Člověk a víra, fotografem byl (c) Roman ALBRECHT. Celá galerie zdezde

gallery