Vyšehradská pouť 29.6.2011

 30.06.2011 |

Dne 29.6.2011 se na pražském Vyšehradě konala tradiční pouť. V bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla celebroval mši svatou pražský arcibiskup a primas český Mons. Dominik Duka , za účasti mnoha kněží a věřících. Za Apoštolskou nunciaturu byl přítomen kancléř Mons. Dennis Kuruppassery. Arcibiskupa přivítal děkan Vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte spolu s dalšími členy kapituly. Při mši svaté bylo poděkováno za 60 let kněžství papeže Benedikta XVI.

Před závěrem mše svaté přečetl JUDr. Jan Kotous ( ředitel kanceláře vyšehradské kapituly) laudatia vyšehradského probošta P. Antonína Doležala a ředitele arcibiskupského gymnázia v Praze Ing. Mgr. Richarda Maška. Arcibiskup Mons. Duka potom předal zlatou medaili sv. Vojtěcha proboštu. A. Doležalovi a stříbrnou medaili Ing. Mgr. Maškovi.

Svatovojtěšská medaile je pražským arcibiskupem udělována významným osobnostem za jejich neopominutelné dílo. Autorem ocenění je akad. soch. J. K. Trčková, která se nechala inspirovat podobou sv. Vojtěcha zachycenou ve scénách ze života a smrti tohoto patrona pražské arcidiecéze na románských dveřích (Porta regia) gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie v polském Hnězdně.

Po mši svaté byli přítomní pozváni na malé občerstvení do Vratislavova sálu v sídle Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla. Předseda spolku Vltavan Jaroslav Červený předal vyšehradskému proboštovi P. Antonínu Doležalovi, čestnému členu spolku, zlatý odznak spolku Vltavan u příležitosti jeho životního jubilea 75 let.

fotografie : Karel Lojka

gallery