Vyšehradská odysea - videomapping

 27.08.2021 | 2. října 2021 proběhne videomapping na průčelí vyšehradské baziliky s připomínkou důležitých výročí.

Zveme na premiéru uměleckého audiovizuálního projektu
VYŠEHRADSKÁ ODYSEA
v sobotu dne 2. října 2021 od 20:00 hodin.
Projekce je spojena s hudbou a bude v průběhu večera několikrát opakována.

Multimediální autorský umělecký projekt je věnován historickému dědictví naší země, spojený s oslavou 950. výročí založení vyšehradské kapituly a s připomenutím 1100 let od úmrtí sv. Ludmily.

Projekt má podporu vedení MČ Prahy 2, NKP Vyšehrad a vedení Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Projekt je pod záštitou rektora ČVUT, doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka a MgA. Hany Třeštíkové, radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro diváky bude připraveno aktivní zapojení prostřednictvím mobilů v průběhu přestávek mezi projekcemi.
Vstup je zdarma.