Vyšehradská kapitula slaví 950 let od svého založení

 01.01.2020 | V roce 2020 uplyne 950 let od založení Královské kolegiátní kapituly. Připravujeme některé zajímavosti.

Zahájení oslav 950 let založení kapituly

V roce 2020 si vyšehradská kapitula připomíná 950 let od založení. V tomto roce proto připravujeme některé zajímavosti. Na podzim proběhne odborná konference k výročí kapituly věnovaná především novodobým dějinám. Během června připravíme zajímavé koncerty. Jednotlivé aktivity budou postupně představeny.
Slavnostní zahájení tohoto výročí otevře bohoslužba připomínající výročí úmrtí prvního českého krále a zakladatele kapituly krále Vratislava v úterý 14. ledna 2020 od 18.00 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Vrcholem oslav bude bohoslužba na svátek svatých Petra a Pavla 29. 6. 2020.

Vznik kapituly

Přesné datum založení je dnes otázkou odborné diskuse. Je však patrné, že někdy kolem roku 1070 král Vratislav vyslal do Říma poselstvo se žádostí o vznik samostatné kapituly, nezávislé na pražském biskupovi. Tím byl Vratislavův mladší bratr Jaromír, se kterým Vratislav vedl dlouholetý spor, či spíše kterému nedůvěřoval.
Papež Alexandr II. dal souhlas, propůjčil kanovníkům privilegia, ale nezávislost na místním biskupovi podmínil dohodou s biskupem. Do Čech pak s poselstvem přišel i významný diplomat Jan, biskup tuskulský, který se účastnil slavnosti založení kapituly, a zahájení stavby nové baziliky.
Samotnou exempci, tedy nezávislost na místním biskupovi, získala kapitula až 11. 4. 1144 od papeže Lucia II. (v 18. století byla tato exempce zrušena).

Další historie

Vyšehradská kapitula po dalších tři sta let představovala kvalitní hmotné a duchovní zázemí pro řadu klíčových postav českého království z řad duchovních. Asi nejznámějším kanovníkem byl sv. Jan Nepomucký (+ 1393).
Po husitských válkách se stala kapitula důležitým pojítkem mezi českou církví a papežem, protože Praha ztratila na sto padesát let biskupa. Avšak rokem 1420 začaly pro kapitulu velmi obtížné časy a její středověká sláva se již nikdy nevrátila.

Shrnutí

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě patří mezi několik málo institucí na českém území, které trvají bez přerušení kontinuity až do dnešních dnů. Patří tak k významným pilířům tvořícím historické sebepotvrzení Českých zemí.