Veřejná sbírka "Oprava krovu a střešního pláště baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě"

 22.03.2024 | Pomozte nám opravit střechu vyšehradské baziliky! Lze přispět do nově vyhlášené veřejné sbírky.

Pomozte nám opravit střechu vyšehradské baziliky! Stav střechy není dobrý a potřebuje naléhavě opravu. Započetí opravy je naplánováno na rok 2024, ale bude vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti trvat delší dobu.
V minulých letech proběhla již oprava střechy nad severní boční lodí a vytvoření projektu a opravu střechy nad hlavní lodí a jižní boční lodí.

Veřejná sbírka nese název „Oprava krovu a střešního pláště baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě“. Sbírka je vyhlášena na dobu neurčitou resp. bude trvat po celou dobu, než se podaří střechu opravit.

Oprava bude hrazena především z prostředků, které vyšehradská kapitula sama získá ze své hospodářské činnosti. Ty ale nemohou celou náročnou opravu pokrýt. Proto s opravou pomohou dotace Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy. Ani tak ale finanční nároky nebude možné pokrýt. Proto se o pomoc obracíme také na lidi a firmy, kterým na Vyšehradě záleží.

Další informace na webu ProPamatky.cz

Způsob vybírání sbírky:

·       Bankovní účet 6631277329/0800

·       Pokladničky umístěné na Vyšehradě v bazilice sv. Petra a Pavla nebo příležitostně na akcích pořádaných ve prospěch tohoto účelu.

·       Lze také přispět po domluvě přímo do pokladny právnické osoby Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, K Rotundě 100/10, 128 00  Praha 2 – Vyšehrad.

Všem, kdo chtějí Vyšehradu pomoci, děkujeme!