Uctění památky obětí nacismu a komunismu z řad kněží, řeholníků a řeholnic

 21.03.2011 |

V neděli 20.3.2011, při mši svaté celebrované v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě kardinálem Miloslavem Vlkem, bylo vzpomenuto památky kněží, řeholníků a řeholnic, kteří se pro svoji víru a svůj neohrožený postoj stali nevinnými obětmi totalitních režimů.

Po mši svaté byla uctěna jejich památka pobožností u památníku na vyšehradském hřbitově. K památníku, u které stála čestnou stráž jednotka Hradní stráže ČR, byl položen společný věnec kardinála Miloslava Vlka a Vyšehradské kapituly. Poté položila k památníku věnec za Konfederaci politických vězňů MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně této organizace.

fotografie : Karel Lojka

gallery