Slavnostní zasedání kapituly a volba děkana

 29.06.2021 | 29. 6. proběhlo slavnostní zasedání kapituly a volba děkana na dalších pět let.

Na slavnost svatých Petra a Pavla 29. června 2021 uzavřela kapitula připomínku 950 let od svého založení (datováno k roku 1070). V rámci tohoto slavnostního dne proběhlo také zasedání kapituly, při kterém proběhla volba děkana kapituly. Většinovým poměrem hlasů byl znovu zvolen Mgr. Ing. Michal Němeček na dalších pět let. Toto volbu tradičně stvrzuje ještě arcibiskup pražský jako zřizovatel.
Kapitula krom ekonomických záležitostí také schválila dar na pomoc tornádem zničených obcí.