Slavnostní instalace nového probošta a mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně

 09.04.2024 | V pondělí 8. dubna na Slavnost Zvěstování Páně byl děkanem kapituly P. Mgr. Ing. Michalem Němečkem slavnostně instalován 79. probošt vyšehradské kapituly P. Mgr. Jan Kotas, S.L.L.. Po vlastním obřadu instalace následovala pontifikální mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a spolu s dalšími kanovníky a kněžími koncelebroval také apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo a biskup Mons. Ladislav Hučko. Pražský arcibiskup na závěr bohoslužby ocenil stříbrnou medailí sv. Jana Nepomuckého dosavadního probošta vyšehradské kapituly Mons. Aleše Opatrného.

Pondělní slavnosti se zúčastnili také věřící z farností, kde pater Jan působil a v současné době působí, zástupci města a městských části Prahy, Vyšehradu a společností, se kterými kapitula spolupracuje. Samozřejmě nechyběli vyšehradské řádové sestry z Kongregace svatého Kříže, zaměstnanci a přátelé kapituly a nejbližší otce Jana - jeho příbuzní a přátelé.

Slavnost hudebně doprovodili varhaník a regenschori MgA. Ondřej Valenta (varhany), Eliška Minářová (zpěv) a Jakub Doležal (trubka).

Účastí na mši svaté byla možnost získat plnomocné odpustky spojené s titulem baziliky minor.

Po slavnosti v bazilice se konalo přátelské setkání pozvaných hostů na zahradě Nového děkanství.

Fotografie: Člověk a víra

gallery