Slavnostní bohoslužba k památce Věrných zemřelých

 03.11.2022 | Nový arcibiskup Mons. Jan Graubner zavítal 2. listopadu 2022 do Vyšehradské baziliky a slavil zde bohoslužbu z liturgické památky Věrných zemřelých.

Vyšehradská kapitula obnovila liturgický život po pandemii covidu, a tak bylo možné znovu v plné síle slavit také připomínku Věrných zemřelých, na kterou přicházel tradičně pražský arcibiskup. V letošním roce se této role poprvé ujal jako hlavní celebrant Mons. Jan Graubner. Kostel byl po několika letech opět plný.

Po slavnostní bohoslužbě, které se také účastnili pražští bohoslovci a kterou doprovázel také jejich zpěv, následoval průvod na Vyšehradský hřbitov, kde na Slavíně děkan kapituly Michal Němeček vedl krátkou modlitbu za zemřelé.

Po té arcibiskup položil věnec na Slavín a také k Památníku kněžím, řeholníkům a řeholnicím, obětem nacismu a komunismu. Obřad byl ukončen u hrobky vyšehradských kanovníků.

Foto V. Macek

gallery