Slavnost svatých Petra a Pavla

 29.06.2022 | Ve středu 29. 6. 2022 proběhla slavnostní liturgie k oslavě svatých Petra a Pavla a zároveň pouť do vyšehradské baziliky.

Slavnostní bohoslužbě předsedal vyšehradský kanovník Jan Kotas. Jako koncelebranté byli přítomní Mons. A. Opatrný, probošt kapituly, M. Němeček, děkan kapituly, kanovníci J. Brož, K. Havelka, J. Huber a přítomen byl také K. Strak z České biskupské konference. Liturgii doprovázel Břevnovský chrámový sbor.

Následně po bohoslužbě obdržel probošt kapituly Mons. A. Opatrný zlatý odznak nejstaršího dosud fungujícího spolu Vltavan.

Foto K. Lojka

gallery