prof. Jiří Huber oslavil 90 let života

 11.09.2022 | V neděli 11. září se dožil devadesáti let otec prof. JIří Huber.

P. prof. Jiří Huber oslavil 11. září devadesát let života. Během nedělní mše svaté se místní farníci i členové kapituly modlili o požehnání pro patera Jiřího a na konci bohoslužby také kanovníci i zástupci farníků připojili gratulace. Mezi gratulanty se objevily i významné osobnosti spojené s dlouholetým působením pana profesora na Vyšehradě. 

Foto K. Lojka

gallery