Poutní mše svatá ke cti Panny Marie Uruguayské ve vyšehradské bazilice

 09.11.2012 |

Dne 8. listopadu 2012 v 18  hodin byla v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě sloužena  slavnostní mše svatá ke cti Panny Marie Uruguayské ve španělštině. Mši celebroval P. Juan Provecho.  Před oltářem byla vystavena soška Panny Marie Třiceti tří, která je patronkou Urugaye. Mezi přítomnými hosty byla i velvyslankyně Uruguyae, členové diplomatického sboru, velkopřevor  a členové Maltézského řádu a další hosté.Přítomné hosty přivítal farář  vyšehradské baziliky P. Jan Kotas v češtině a španělštině.

gallery