Poslední rozloučení s Josefem Sukem v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

 16.07.2011 |

Dne 15.7.2011 byla ve vyšehradské bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla sloužena zádušní mše za zesnulého houslového virtuosa Josefa Suka, pravnuka hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Ve zcela zaplněné bazilice mši svatou celebroval Miloslav kardinál Vlk za účasti zástupců Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě děkana Mons. Antona Otteho a emer. děkana ThDr. Jiřího Hubera a dalších duchovních.

Kromě rodiny, příbuzných a přátel zemřelého Mistra se mše svaté zúčastnili představitelé politických , kulturních a uměleckých kruhů, v čele s prezidentem republiky Václavem Klausem. Na čestných místech vedle prezidenta zasedli ministr kultury Milan Besser, ministr Václav Chalupa a primátor hl. města Prahy Bohuslav Svoboda a další. Obřadu se dále zúčastnili houslisté Jaroslav Svěcený a Pavel Šporcl, pěvkyně Gabriela Demeterová, zpěváci Karel Gott, Ladislav Kerndl a Pavel Sedláček, dirigent Václav Hypš , herečky Jana Paulová a Bára Kodetová, Jolana Roklová a další . V průběhu mše zazněly projevy Miloslava kardinála Vlka a prezidenta Václava Klause, ve kterých oba vzpomenuli kromě velkého Mistrova přínosu české hudbě i svá osobní přátelství se zesnulým.

Po mši svaté byla rakev se zesnulým umělcem přenesena za zvuku hudby Hradní stráže na vyšehradský hřbitov a po krátkém církevním obřadu byla uložena do rodinné hrobky.

Promluvu Miloslava Kardinála Vlka ze zádušní mše můžete si můžete přečíst na jeho webové stránce :

http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=541

Sdělení :

Nad Vyšehradem 13.7.se přehnala bouřka a vlivem úderu blesku do kostelní věže byla z provozu vyřazena část elektroinstalace v bazilice, zvony , zvonkohra , varhany a zvukové zařízení. Pohonná zařízení zvonů a zvonkohry se nepodařilo spustit a varhany byly zprovozněny až ve druhé polovině zádušní mše.

Fotografie : Karel Lojka

gallery