PIETA ZA OBĚTI KOMUNISMU A NACISMU

 30.06.2024 | Ve středu 26. června 2024 se v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konalo pietní shromáždění za Miladu Horákovou pořádané Klubem Milady Horákové. Následovalo kladení věnců a kytic k symbolickému hrobu Milady Horákové a k Památníku kněží, řeholníků a řeholnic, obětí obou totalit. Pietní shromáždění ukončil děkan vyšehradské kapituly P. Michal Němeček modlitbou.

Pietního shromáždění se zúčastnili zástupci vlády, hlavního města Prahy, městských částí a dalších významných institucí. Zvlášť významným hostem byla paní Milena Bartosiewicz, neteř Milady Horákové, s partnerem. Pozvání přijali zástupci rodin blízkých Miladě Horákové - rodina Horákových a Králových.

V úvodě shromáždění přivítal a všechny přítomné pozdravil Filip Novák, ředitel Gymnázia Milady Horákové. Poděkoval za přijetí pozvání významným hostům - Milanu Vašinovi, vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky ČR, Tomáši Czerninovi, místopředsedovi Senátu Parlamentu ČR, Věře Kovářové, 1. místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Paramentu ČR, Stanislavu Křečkovi, veřejnému ochránci  prav, Michalu Hrozovi, radnímu hl. města Praha, Janu Wolfovi, zastupiteli hl. města Praha, Ondřeji Kubínovi, starostovi městské části Praha 4, Jaroslavu Šolcovi, radnímu městské části Praha 2, Michalu Stehlíkovi, historikovi a řediteli Památníku národního písemnictví, Petru Blažkovi, řediteli Muzea pamětí XX. století, Kamilu Nedvědickému, 1. náměstku ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Tomáši Výchopeňovi, náměstku ředitele Památníku Terezín a dalším zástupcům organizací. Poděkoval děkanovi vyšehradské kapituly P. Michalu Němečkovi za poskytnutí prostor baziliky k tomuto shromáždění.

Následovaly krátké promluvy senátora Tomáše Czernina, historika Michala Stehlíka a děkana vyšehradské kapituly Michala Němečka. Herečka Agáta Kryštůfková přečetla dopis Milady Horákové adresovaný svým nejbližším napsaný těsně před popravou. Ticho v bazilice by se dalo krájet ...

Pietní shromáždění hudebně doprovázel Sbor Gymnázia Milady Horákové pod vedením sbormistra Ondřeje Žáka.

Za asistence Čestné stráže Armády ČR byly položeny věnce a další květinové dary k symbolickému hrobu Milady Horákové a k Památníku kněží, řeholníků a řeholnic, obětí  obou totalit. Pietní shromáždění ukončil děkan vyšehradské kapituly P. Michal Němeček modlitbou.

Na závěr někteří využili možnost popovídat si v blízkých Karlachových sadech.

Fotografie: Zdeněk Kříž, tiskové oddělení MČ Praha 4 a Vyšehradská kapitula

gallery

Další informace: https://miladahorakova.cz/