P. Mgr. Ing. Michal Němeček novým sídelním kanovníkem

 01.06.2016 |

Kardinál Dominik Duka, OP., arcibiskup pražský, jmenoval dne 1.6.2016 sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě P. Ing. Mgr. Michala Němečka. 

P. Mgr. Ing. Michal Němeček se narodil roku 1971 v Praze. Vystudoval strojní fakultu ČVUT a Katolickou teologickou fakultu UK. Po kněžském svěcení v roce 2002 působil nejdříve jako farní vikář v Berouně a okolních farnostech. Současně byl jmenován administrátorem farnosti Svatý Jan pod Skalou a ve zdejší Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické působil nejprve jako spirituál, od září roku 2006 pak jako její kaplan. V roce 2007 se stal administrátorem farnosti v Dobříši a v září roku 2008 farářem této farnosti. Od 1. 7. 2011 působí jako ředitel Pastoračního střediska pražského arcibiskupství, od ledna 2012 do dubna 2016 byl biskupským vikářem pro pastoraci. Je rektorem duchovní správy u sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích. Nový kanovník bude uveden do sboru Vyšehradské kapituly při nešporách v sobotu 18.června 2016 v 17.00 h v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.