Ohlédnutí za slavností sv. apoštolů Petra a Pavla

 30.06.2024 | V předvečer svátku sv. apoštolů Petra a Pavla se konala poutní slavnost. Mši svatou celebroval probošt kapituly P. Jan Kotas společně s vyšehradskou kapitulou. Průvod doplnili členové spolku Vltavan a cechu kominíků. Hudební doprovod zajistil Pražský katedrální sbor. Zazněla Missa C-dur - Korunovační od Wolfganga Amadea Mozarta. Na závěr mše svaté probošt poděkoval emeritnímu proboštovi Mons. Aleši Opatrnému za 50 let kněžské služby. Po skončení slavnosti bylo připraveno občerstvení na zahradě Nového děkanství.

Fotografie: František Nedbal, Člověk a víra

gallery

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/21338c68-288c-4313-91b3-fe59d1c33e9d