Novým proboštem kapituly se stal kanovník Jan Kotas

 24.03.2024 | Novým proboštem vyšehradské kapituly Mgr. Jan Kotas, S.L.L. Slavnostní instalace nového probošta proběhne 8. dubna.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla oznamuje, že

8. března 2024 byl zvolen sedmdesátým devátým proboštem kapituly kanovník Mgr. Jan Kotas, S.L.L. a 21. března 2024 volbu potvrdil arcibiskup pražský Jan Graubner.

Slavnostní instalace proběhne na přeloženou Slavnost Zvěstování Páně 8. dubna v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Program:

  • 17.30 Slavnostní instalování nového probošta P. Mgr. Jana Kotase, S.L.L.
  • 18.00 Slavnostní mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně s možností získat plnomocné odpustky spojené s titulem vyšehradské baziliky minor.

Bohoslužbě bude předsedat Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český.

Kanovník Jan Kotas

Jan Kotas se narodil v roce 1970 v Praze, v rodině leteckého inženýra a lékařky jako první ze tří dětí. Po maturitě na gymnáziu nastoupil v roce 1989 do kněžského semináře a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Promoval v roce 1994 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Roční jáhenskou praxi vykonával v Teologickém konviktu v Litoměřicích jako prefekt budoucích seminaristů. Po kněžském svěcení působil mezi lety 1995 a 1998 jako osobní sekretář pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Následně byl kaplanem při kostele sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích a duchovním správcem farností v Brandýse nad Labem, Štěchovicích a Davli. Postgraduální studia absolvoval na Papežském liturgickém institutu sv. Anselma v Římě a po návratu v létě 2007 se stal vyučujícím liturgiky na pražské KTF UK, zároveň převzal farnost v Praze Kolodějích. Z pověření Kongregace pro východní církve slouží od té doby liturgii pravidelně také v byzantském obřadu. V roce 2010 byl spolu s dalšími učiteli teologické fakulty uveden do Královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském a několik let vykonával úkol jejího děkana. V červenci 2011 byl jmenován sídelním kanovníkem vyšehradské kapituly a farářem vyšehradské farnosti, kterou spravoval do roku 2015. V létě 2015 mu byla svěřena příprava budoucích kněží české církevní provincie, kterou jako rektor Arcibiskupského semináře v Praze vedl, spolu s duchovní správou dejvického kostela sv. Vojtěcha, až do léta 2023. Nyní je farářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Stodůlky, nadále vyučuje na KTF UK, pracuje v liturgických komisích českých diecézí a je viceprezidentem České křesťanské akademie.