Mše svatá za krále Vratislava II.

 15.01.2012 |

Dne 14. ledna 2012 byla v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě sloužena slavnostní mše za prvního českého krále a zakladatele Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě Vratislava II. Mši svatou celebroval spolu se členy kapituly emeritní arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk.

Po mši svaté se setkali věřící, přátelé a partneři kapituly , členové společnosti Vyšehrad ,spolku Vltavan a zástupci Maltézského řádu Johanitů s představiteli kapituly ve Vratislavově sále v Novém děkanství. Přítomné přivítal probošt Mons. Anton Otte, přivítal ředitele kanceláře Vyšehradské kapituly JUDr. Jana Kotouse, který odešel ke konci roku 2011 do dúchodu. V projevu mu poděkoval za dvaadvacetiletou činnost ve Vyšehradské kapitule a vyzdvihl jeho zásluhy o znovuobnovení kapituly po roce 1989 a předal mu křišťálovou amforu s věnováním, kterou zhotovily sklárny J. Rückela v Nižboru. JUDr. Kotous ve svém projevu poděkoval všem partnerům, přátelům , bývalým i současným spolupracovníkům , emeritnímu proboštu A. Doležalovi , emeritnímu děkanovi ThDr. J. Huberovi a také kard. Miloslavu Vlkovi za pomoc a podporu během svého dlouholetého působení ve Vyšehradské kapitule. Novému vedení kapituly popřál hodně úspěchů v další činnosti. Během mše svaté předal JUDr. Kotous liturgický dar pro vyšehradskou baziliku – křišťálové lavabo se džbánkem, umělecký výrobek skláren J. Rückela v Nižboru.

Omluvte prosím sníženou kvalitu snímků, které byly staženy z videozáznamu

video : Karel Lojka

gallery