Mons. Aleš Opatrný rezignoval na post probošta vyšehradské kapituly

 02.02.2024 | Arcibiskup pražský přijal rezignaci dosavadního probošta kapituly.

Ke dni 12. ledna 2024 přijal arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner rezignaci probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mons. doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D., který zastával tuto funkci od  28. ledna 2015. Mons. Opatrný se stává k 12. lednu 2024 emeritním kanovníkem.

Uvolněné místo probošta jako jedné ze dvou dignit kapituly musí být  podle stanov doplněno do tří měsíců od uvolnění na základě volby. Zvolen může být kterýkoli ze sídelních kanovníků, nicméně volit mohou všichni sídelní i nesídelní kanovníci. Volba proběhne 8. března 2024. 

Foto: Lenka Pecharová, Člověk a Víra