Korunovační slavnosti Karla IV. Lucemburského

 03.09.2016 |

Na různých místech Prahy se 3. a 4. září 2016 u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. uskuteční několik akcí pořádaných Univerzitou Karlovou a Magistrátem hlavního města Prahy. Na odborné rekonstrukci korunovace Karla IV. českým králem se podílí také Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Zahájení Korunovačních slavností 2016 se odehraje v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. V 16.00 hodin vstoupí „královské procesí Krala IV.“ Cihelnou bránou do ulice V Pevnosti, po krátkém zastavení v rotundě sv. Martina bude pokračovat k bazilice sv. Vavřince, kde budoucí král obdrží z rukou kanovníků Vyšehradské kapituly lýkové střevíce a mošnu Přemysla Oráče, zakladatele rodu Přemyslovců.

Mše svatá za vlast začíná v bazilice sv. Petra a Pavla v 17.00 hodin, svým zpěvem ji doprovodí Břevnovský chrámový sbor s orchestrem a sólisty. (http://www.brevnovskychramovysbor.wgz.cz/)

Z Vyšehradu vyjde „královské procesí“ s loučemi do pražských ulic a dorazí do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražský hrad, kde se budou od 21.00 hodin konat nešpory.

V neděli bude vrcholem korunovačních slavností samotná korunovace, tedy její rekonstrukce podle řádu sestaveného Karlem IV. pro svou vlastní korunovaci 2. září roku 1347. Ta se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 13.00 do 14.30 hodin a vstup do katedrály bude pouze pro zvané. Dění uvnitř bude prostřednictvím televizního přenosu České televize promítáno na velkoplošné obrazovky na Hradčanském náměstí.

Karel se svou chotí Blankou z Valois byli roku 1347 korunováni v pražském metropolitním kostele, tehdy ještě v románské bazilice knížete Spytihněva II., která později ustoupila stavbě nové gotické katedrály. Korunovace českého krále a královny byla vložena mezi začátek mešní liturgie a čtení evangelia. Mešní obřady s korunovací trvaly několik hodin. Korunovační slavnosti v Praze představují unikátní vědecký projekt, jehož výstupem je filmové natáčení hraného dokumentu Českou televizí.  (Mgr. Miroslav Smaha)

Více na www.korunovacnislavnosti.cz