Informace o komunikaci vyšehradské kapituly s provozovatelem restaurace Rio's

 04.11.2020 | V úterý 3. 11. obdržela kapitula vyjádření majitele restaurace Rio's k událostem setkání pana ministra Prymuly a dalších lidí v době nouzového stavu.

Server blesk.cz přinesl 23. 10. 2020 zprávu o setkání pana ministra zdravotnictví Romana Prymuly s prvním místopředsedou hnutí Ano panem Jaroslavem Faltýnkem v restauraci Rio's na Vyšehradě v době nouzového stavu, kdy restaurace musejí mít zavřeno. Podnik je provozován společností MIDI s.r.o., která má prostory pronajaté od vyšehradské kapituly. Kapitula se distancovala od celé události (viz článek na našem webu) a vyzvala dopisem ze dne 26. 10. 2020 tohoto nájemce, aby se k události vyjádřil. Majitel společnosti MIDI doručil v úterý 3. 11. 2020 svoji odpověď, z níž citujeme:

„...ve středu večer, dne 21. 10. 2020, jsem byl požádán mým dlouholetým dobrým známým Jaroslavem Faltýnkem, zdali bych mu mohl poskytnout soukromý neveřejný prostor za účelem jednání s dalšími osobami. Protože pana Faltýnka nevnímám jako běžnou veřejnost, ale jako svého přítele, rád jsem jeho žádosti vyhověl a poskytl mu tuto přátelskou a bezúplatnou pomoc. Upozornil jsem ho však přitom, že vlastní restaurace je uzavřena, a proto mu nebudu moci poskytnout pohostinský servis. Taktéž jsem ho upozornil, že je nezbytné schůzku ukončit do půlnoci a bylo by vhodné sedět od sebe na minimální vzdálenost doporučenou příslušnými orgány státní správy. Jednání proběhlo v prostorách soukromého salonku nad vlastní provozovnou restaurace.“

O něco výše v dopise provozovatel píše:
„...prohlašuji, že nejsem schopen jakkoliv hodnotit obsah a právní či etický rozměr schůzky dotčených osob, protože nemám potuchy o důvodu jejího svolání na toto místo a v tuto dobu, nevím, jaký byl její účel, ani jaká témata se probírala.“

V závěru dopisu se provozovatel restaurace omluvil za způsobené komplikace s tím, že si je vědom, že: „Kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě nenese na vzniklé situaci absolutně žádnou vinu.“

Jak bylo již dříve uvedeno, „soukromý salonek“ je součástí prostor pronajatých provozovatelem restaurace MIDI.

Kapitula na základě tohoto vyjádření zváží další postup vůči nájemci.