Farníci oslavili životní jubileum vyšehradského faráře a probošta P. Antonína Doležala

 20.06.2011 |

Dne 19.6.2011 se ve společenské místnosti vyšehradské farnosti shromáždila celá řada farnic a farníků, aby svému dlouholetému faráři P. Antonínu Doležalovi a zároveň proboštu Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě popřáli a těšili se z jeho uzdravení po dlouhé nemoci a také oslavili jeho životní jubileum 75 let. Setkání se svými farníky a ministranty se také zúčastnili emer. děkan ThDr. Jiří Huber a ThDr. Prokop Brož a sestry kongregace Božího milosrdenství z řeholního domu na Vyšehradě. Mezi hosty byli i režisér František Filip a varhaník prof. Josef Lecián. Přítomní upřímně popřáli svému duchovnímu pastýři hlavně hodně zdraví a Božího požehnání do dalších let.

gallery