EN Vložení relikvie do hlavního oltáře v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě dne 20.11.2010

 21.11.2010 |

Dne 20. listopadu 2010 sloužil apoštolský exarcha Ladislav Hučko božskou liturgii sv. Jana Zlatoústého v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Liturgie byla slavena v rámci oslav sv. Klimenta, který je patronem Apoštolského exarchátu v České republice.

Spolu s proboštem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě P. Antonínem Doležalem a velkým počtem řeckokatolických duchovních vložil biskup Ladislav do menzy hlavního oltáře vyšehradské baziliky relikvii části kamenné desky, na které slavil svou první bohoslužbu va území Italie sv. apoštol Petr. Na tomto místě ( nedaleko Pisy) byl později postaven a papežem sv. Klimentem vysvěcen kostel sv. Petra.

Fotografie : Karel Lojka

gallery