Biskupské svěcení Mons. Jana Vokála ve Vatikánu

 08.05.2011 |

Nový královéhradecký biskup přijal 7. května 2011 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu plnost svátosti kněžství.

Nový královéhradecký biskup přijal 7. května 2011 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu plnost svátosti kněžství. Biskupského svěcení Mons. Jana Vokála, které se uskutečnilo v papežské bazilice sv. Petra ve Vatikánu v sobotu 7. května 2011 od 16.30 hodin, se zúčastnilo odhadem přes 500 lidí. Bohoslužbě u oltáře Katedry pod Berniniho vitráží Svatého Ducha, kterou si nový biskup zvolil za průvodní motiv svého svěcení, předsedal jako hlavní světitel kardinál Tarcisio Bertone SDB, státní sekretář Svatého stolce. Hlavními spolusvětiteli byli Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a Mons. Erwin Josef Ender, apoštolský nuncius. Mezi dalšími světiteli byli přítomni mj. kardinál Giovanni Coppa ( bývalý papežský nuncius v České republice), kardinál Miloslav Vlk, emeritní pražský arcibiskup, biskupové Mons. Jiří Paďour a Mons. Josef Kajnek. Z dalších významých hostů z ČR se zúčastnili ministr kultury Jiří Besser a velvyslanec ČR u Svatého stolce Pavel Vošalík.

Za Vyšehradskou kapitulu byli přítomni vyšehradský kanovník, děkan teologické fakulty ThDr. Prokop Brož, ředitel kapitulní kanceláře JUDr. Jan Kotous a dokumentátor Karel Lojka.
Čestné místo mezi účastníky této slavnosti měla matka svěcence paní Anna Vokálová a jeho sestra Marie, bratr Jiří a další členové rodiny . Z královéhradecké diecéze se na biskupské svěcení vydala letecká delegace se 135 členy (duchovními i laiky) zastupujícími různé farnosti (zejména Hlinsko, rodiště Mons. Jana Vokála), dále 2 autobusy (z Havlíčkova Brodu a Lomnice nad Popelkou) a řada diecezánů cestujících samostatně. Nechyběla skupina poutníků z USA, z míst, kde Mons. Jan Vokál začínal svou kněžskou dráhu. Byli přítomni i jeho italští přátelé a spolupracovníci. Liturgie probíhala v italštině. Homilii měl kard. Tarcisio Bertone SDB, v závěru bohoslužby pozdravil shromáždení italsky, anglicky a česky biskup Mons. Jan Vokál. Část účastníků měla poté možnost setkat se s novým biskupem ve vatikánských zahradách.

fotografie : Karel Lojka

gallery