700 let od založení města Prachatice a Vyšehradské kapituly

 08.06.2012 |

V letošním roce město Prachatice oslavuje 700 let svého založení. V rámci těchto oslav byla v prachatickém muzeu dne 8. června 2012 otevřena nová stálá expozice zachycující historický vývoj města. Vernisáže v muzeu se účastnila i delegace z Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě v čele s proboštem Mons. Antonem Otte. V dávných dobách až do husitských válek patřilo městečko Prachatice, ležící na obchodní „Zlaté stezce“ se solí do majetku vyšehradského probošta.

Vyšehradská kapitula zapůjčila muzeu do stálé expozice několik exponátů a liturgických předmětů ze svého depozitáře. Byly tak připomenuty dějinné souvislosti mezi městem a kapitulou.

Před vernisáží výstavy pan probošt Mons. Otte navštívil místní faru a později byl přijat za doprovodu P. Pavla Lišky starostou města Ing. Martinem Malým na radnici a ředitelem muzea Mgr. Pavlem Fenclem v muzeu. V radničních sklepích prošli výstavu „Víno a sýry“, kde se očekávalo zahájení.

V 17. hodin proběhla vernisáž výstavy za hudebního doprovodu muzikantů a zpěváků v historických renesančních kostýmech. Probošt Vyšehradské kapituly srdečně několika větami vysvětlil přítomným návštěvníků i starostovi města, že nepřijel vybírat berně ani žádat o vydání města do jeho rukou. Popřál dalšímu rozvoji tohoto krásného města mnoho úspěchů a pozval všechny k návštěvě Vyšehradu.

Fotografie : Karel Lojka

gallery