20 let od povýšení chrámu na baziliku minor

 19.03.2023 | Povýšení vyšehradského chrámu sv. Petra a Pavla na baziliku minor si připomeneme 25. 3. 2023 v 11 hodin mší svatou.

Před dvaceti lety 25. března 2003 povýšil papež Jan Pavel II. svým reskriptem vyšehradskou baziliku sv. Petra a Pavla na baziliku minor. 

Titul bazilika minor znamená „menší bazilika“. Uděluje ho papež významným kostelům ve světě, které jsou ve zvláštním spojení s římskou církví a papežem. Označení chce poukázat na vazbu k „bazilikám větším“, což jsou čtyři základní baziliky města Říma.

Vyšehradská bazilika má velký význam ve spojení s prvním českým králem Vratislavem, který zde založil kapitulu vázanou přímo na římského papeže. Sám usiloval o evropsky zaměřenou politiku a rozvoj. Vyšehrad hrál významnou roli i později a pro Českou zemi se stal znovu důležitým symbolem v moderních dějinách. V bazilice se uchovává ostatek sv. Jana Nepomuckého, který byl vyšehradským kanovníkem a zemřel mučednickou smrtí 20. 3. 1393, tedy před 630 lety.

Tyto souvislosti vedly k udělení titulu před dvaceti lety. Dnes označení baziliky minor připomíná kamenná deska po pravé straně vstupu do chrámu či papežský znak nad středovým vchodem v předsíni chrámu. Dnes je bazilika vítaným poutním místem, v němž je možné ve vybrané dny získat plnomocné odpustky.

Událost povýšení na baziliku minor si připomeneme mší svatou na svátek Zvěstování Páně 25. 3. 2023 v 11 hodin.