Jaká to je střecha?

Nejvýznamnější stavbou starobylého Vyšehradu i vyšehradské kapituly je bazilika sv. Petra a Pavla. Tento klenot české země potřebuje po více jak čtyřiceti letech opravit břidlicovou střechu. Střecha nad severní boční lodí již byla opravena v roce 2013, ale zbytek střechy je ve špatném stavu. Jedná se o náročnou opravu, rozpočet šplhá na 45 milionů Kč!

Musí se opravit střecha!

Předmětem navrhované akce je oprava konstrukce krovů nad hlavní a jižní boční lodí včetně dvou pultových krovů nad bočními schodišti u věží. Návrh zahrnuje související opravy zdiva v podkroví, náhradu břidlicové krytiny v celé ploše střech a částečnou náhradu bednění a klempířských prvků. Původní konstrukce jsou sice dostatečně dimenzované, ale statická funkce je lokálně narušena zatékáním a provizorními opravami.

Jak stará je střecha kostela?

Dnešní novogotickou podobu získal chrám v letech 1885–1903 podle projektu architekta Josefa Mockera. Jde o pětilodní chrám postavený na základě gotické stavby z poloviny 14. století. Na východní straně byl prodloužen a nově zaklenut polygonální chór. Západní barokní průčelí bylo nově nahrazeno dvojicí věží čtvercového půdorysu 7 x 7 m na úrovni bočních lodí. Původní Mockerův projekt průčelí byl po jeho smrti (1899) pozměněn a proveden jeho spolupracovníkem a nástupcem Františkem Mikšem.

V roce 1979 byla zahájena generální oprava podle projektu SÚRPMO. Byla provedena celková oprava krovu, vyměněna břidlicová krytina. V letech 1988-1994 proběhla celková rekonstrukce interiéru.

Jak velká je tato střecha?

Průčelní stěna hlavní lodi je ukončena trojúhelníkovým kamenným štítem. Pata štítu je ve výšce 17 m, výška štítu k patě kamenného kříže je 11,5 m. Hřeben sedlové střechy je ve výšce 27,5 m. Celková výška věží je cca 60 m.

Střecha nad hlavní lodí má délku 50 m, šířku 9 m a výšku 10,5 m, sklon střechy nad hlavní lodí je 63 stupňů. Nad jižní lodí má střecha délku 35 m, šířku 8,3 m a sklon 42 stupňů. Výška sanktusní věžičky je téměř 15 m nad hřebenem střechy.

Celkové půdorysné rozměry kostela jsou 28,5 x 53 m, výška hřebene střechy je 27,5 m. Celková plocha opravované střechy je více jak 1500 m2. Pro představu jde o plochu větší než devět hřišť pro volejbal.

gallery