Nové bydlení na Kosoři

 15.01.2020 | Po rekonstrukci otevíráme nový bytový dům na Praze Západ v Kosoři.

Po dvouleté rekonstrukci jsme 15. ledna 2020 slavnostně převzali nově opravený objekt správní budovy statku v obci Kosoř.
Statek patří mezi majetky, které byly součástí vyšehradské kapituly. Po roce 1949 byl zabaven a jako všechny ostatní hospodářské budovy velmi poškozen. Díky obětavému pracovnímu nasazení zaměstnanců kapituly se podařilo statek získat nazpět ještě v 90. letech 20. století. Hospodářská část byla pronajata pro chov koní. V „zámečku“ se nacházela restaurace a velmi nekvalitní bydlení.
Díky skvělé součinnosti pracovníků kapituly, atelieru AV 19 s.r.o. a stavební firmě Konstruktis Novostav a.s. jsme převzali opravený dům a v něm celkem 7 bytových jednotek s různou dispozicí. Ihned jsme byli osloveni prvními zájemci o bydlení.
Pro vyšehradskou kapitulu představuje tato rekonstrukce první velký projekt po restitucích majetku, díky němuž přišel do zničených objektů po komunistické éře nový život.