Hospodaření

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla je nejen významnou historickou institucí, ale od svého založení v roce 1070 také nepřetržitě fungující právnickou osobou. V dnešních správně organizačních podmínkách je samostatnou církevní sborovou právnickou osobou, jejímž formálním zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Kapitula je vlastníkem objektů a pozemků v areálu pražského Vyšehradu a dále také řady objektů, pozemků a lesů v lokalitách Podřipska, Litoměřicka a jižních či severních okrajů Prahy. Některé nemovitosti buď sama obhospodařuje, nebo je pronajímá, resp. propachtovává.

V současné době kapitula z výnosů této hospodářské činnosti usliuje o nápravu obrovských škod, způsobených nehospodárným zacházením za posledních více než 60 let, kdy majetky patřící původně kapitule využíval stát. Dále přispívá na provoz Arcidiecéze pražské, především na opravy památek, a v neposlední řadě vyhledává a finančně podporuje některé charitativní a vzdělávací programy (hospice, podpora studentů teologie, časopis MKR Communio...).


Sociální bydlení v Kosoři

Vyšehradské kapitule v rámci obnovy jejího areálu v Kosoři byla přiznána dotace z EU, programu IROP. Prostředky budou použity na projekt "Sociální bydlení v Kosoři", probíhá administrativní příprava, realizace stavby by měla začít koncem roku 2020.

Více

Byty k pronájmu

 12.05.2020 | Vyšehradská kapitula nabízí byty k pronájmu, a to v lokalitách Vyšehrad (Praha 2) a Kosoř (Praha - západ).

Více

Nové bydlení na Kosoři

 15.01.2020 | Po rekonstrukci otevíráme nový bytový dům na Praze Západ v Kosoři.

Více