Hospodaření

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla je nejen významnou historickou institucí, ale nepřetržitě fungující právnickou osobou od svého založení v roce 1070. V dnešních správně organizačních podmínkách je samostatnou církevní sborovou právnickou osobou, jejímž formálním zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Je vlastníkem objektů a pozemků v areálu pražského Vyšehradu, a také řady objektů, pozemků, lesů v lokalitách Podřipska, Litoměřicka a jižních či severních okrajů Prahy. Některé nemovitosti buď sama obhospodařuje, nebo je pronajímá resp. propachtovává.

V současné době z výnosů této hospodářské činnosti se snaží opravit obrovské škody způsobené nehospodárným nakládáním s majetky během více jak šedesátiletého využívání majetků státem. Dále přispívá na provoz Arcidiecéze pražské, především na opravy památek a v neposlední řadě vyhledává také některé charitativní a vzdělávací programy, na které přispívá (hospice, podpora studentů teologie, časopis Communio,...).


Byty k pronájmu

 12.05.2020 | Vyšehradská kapitula nabízí byty k pronájmu, a to v lokalitách Vyšehrad (Praha 2) a Kosoř (Praha - západ).

Více

Nové bydlení na Kosoři

 15.01.2020 | Po rekonstrukci otevíráme nový bytový dům na Praze Západ v Kosoři.

Více