Vyšehradská kapitula nabízí nájem sociálních bytů

 15.11.2022 | Aktualizováno. Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě nabízí bydlení pro osoby v bytové nouzi ve svém novém bytovém domě v obci Kosoř (okres Praha-západ). Kapitula svým projektem cílí zejména na rodiny s dětmi.

exterier.jpg

K dispozici je 6 bytů – od 2+kk (45 m2) do 4+kk (117 m2). Výše nájemného je regulována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a aktuálně činí 84,70 Kč/m2/měsíc. Obsazování bytů je plánováno na období od 15. 1. do 15. 4. 2023 (zpoždění proti původnímu předpokladu bylo dáno připojením elektřiny).

Bytový dům byl pořízen s přispěním Evropské unie – Integrovaného regionální operačního programu a bude provozován podle podmínek dotačního projektu jako sociální bydlení. Odborným partnerem kapituly je Arcidiecézní charita Praha.

Uchazeč o byt musí splňovat soubor ekonomických a dalších kritérií, je nutné individuální posouzení situace uchazeče. Vhodným uchazečem může být např. vícečlenná rodina s podprůměrnými příjmy bez vlastního bydlení. Přidělení bytu není nárokové - kapitula si vyhrazuje výběr z uchazečů, kteří kritéria splňují.

interier.jpg

• Bytový dům pro sociální bydlení se nachází na adrese Školská 2, 252 26 Kosoř.

• Přehled bytů (stav k 24. 3. 2023):

1. NP (s terasou)

3+kk (71 m2) OBSAZENO

2+kk (45 m2) OBSAZENO

3+kk (64 m2) V JEDNÁNÍ

2. a 3. NP (mezonetové byty s balkonem)

4+kk (110 m2) VOLNO, probíhá nábor uchazečů

4+kk (110 m2) OBSAZENO

4+kk (117 m2) V JEDNÁNÍ

Ke všem bytům náleží malá skladovací kóje v přístavku a jedno nevyhrazené stání pro osobní automobil.

• Kritéria pro uchazeče pro byt:

Uchazeč o byt musí splňovat soubor ekonomických a dalších kritérií, je nutné individuální posouzení situace uchazeče. Přidělení bytu není nárokové - kapitula si vyhrazuje výběr z uchazečů, kteří kritéria splňují.

> Uchazeč musí doložit nevyhovující podmínky, v nichž dosud bydlí (podle toho bude zatříděn do tzv. cílové skupiny projektu).

> Uchazeč nesmí vlastnit (nebo spoluvlastnit) nemovitost určenou k bydlení (dům, byt, chata apod.). Uchazeč musí být bez platné nájemní smlouvy na byt, nebo být ukončením dosavadního nájmu ohrožen (např. bydlení na ubytovně, v malém bytu s rodiči, ve výpovědní době dosavadního nájmu...).

> Na 1 člena uchazečovy domácnosti ve věku od 15 let nesmí připadat více než 1 člen uchazečovy domácnosti ve věku od 65 let (nelze např. 1 dospělý 15-64 a 2 senioři 65+). Děti do 14 let se v tomto ohledu neposuzují, počet dětí je limitován pouze kapacitou bytu.

> Průměrný měsíční čistý příjem uchazečovy domácnosti za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy včetně sociálních dávek nepřevyšuje

               u 1členné domácnosti 0,6násobek

               u 2členné domácnosti 0,8násobek

               u 3členné domácnosti 0,9násobek

               u 4členné domácnosti 1,0násobek

               u 5(více)členné domácnosti 1,2násobek

průměrné měsíční mzdy dle údajů Českého statistického úřadu a Ministerstva pro místní rozvoj (2021: 37903 Kč/měsíc).  (Splátky dluhů z rozhodnutí soudu se od bilance příjmů odečítají. Posouzení příjmů se řídí zák. č. 110/2006 Sb.)

U všech kritérií se vždy posuzuje uchazeč a všichni členové jeho domácnosti dohromady.

Uchazečům-nájemcům, kterým bude sociální byt přidělen, bude průběžně poskytována sociální péče, při které budou doprovázeni ve snaze, aby se jejich ekonomická a osobní situace zlepšila a mohli začít bydlet standardně (tj. mimo režim sociálního bydlení).

Více informací na e-mailu info@kkvys.cz nebo telefonu 776104206 (p. Macek).

logo-1200x198.png